15.2.2019

CENÍK

ZÁKLADNÍ CENÍK

Chalupa Lenka se pronajímá jako celek. Standardní doba ubytování je týden. Pokud je volno, je možné po domluvě využít ubytování i na prodloužený víkend nebo zkrácený pobyt. V hlavní zimní sezóně (od 26.12. do 30.3.) přijímáme rezervace pouze na týdenní pobyty.

Chalupa je připravena pro objednatele vždy mezi 16:00 až 17:00 hodinou, ukončení pobytů včetně předání je vždy do 10:00 hod., pokud nebude předem dohodnuto jinak. Prosíme tímto o dodržování uvedených časů, aby chalupa mohla být pro vás či další následující hosty nachystána – děkujeme. Upřesnění času příjezdu prosím zavolat vždy hodinu předem na tel. číslo +420 728 475 722 popř. +420 606 159 652.

Týden Zima 
Týden Léto
22.600,-
22.600,-
(sobota – sobota)
Víkend8.800,-(pátek – neděle)
Zkrácený pobyt3.550,- / noc(např. středa až neděle, tj. 4 x 3.550,-)
Silvestr39.000,-

Ceny platné od 1.1.2023. V ceně zahrnuto DPH, parkování, vybavení, povlečení a závěrečný úklid. internet (WI-FI), dřevo do kamen, poplatek obci dle místní vyhlášky. 

Cena za spotřebu elektrické energie (10,-/kW), NENÍ zahrnuta v celkové ceně pobytu.

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ A PLACENÍ

Potvrzením objednávky a zaplacením zálohy vzniká zákazníkovi nárok na rezervaci objednaných služeb za stanovené ceny. Na základě objednávky budou zaslány platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol) pro bezhotovostní úhradu. Splatnost zálohy je 7 dnů od potvrzení objednávky ubytování. Záloha je stanovena ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb. Doplatek za pobyt uhradí zákazník nejpozději 30 dnů před termínem zahájení pobytu. Provozovatel má právo požadovat při nástupu od klienta při zahájení pronájmu složení kauce ve výši 5.000,- Kč na případně způsobené škody. Na
částku vystaví majitel příjmový doklad a při ukončení pronájmu kauci vrací nebo vyúčtuje klientovi.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Uhrazením zálohy na pobyt souhlasí klient s výše uvedenými rezervačními a stornovacími podmínkami (včetně stornovacích poplatků. Zrušení rezervace ze strany objednatele musí být provedeno písemně, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě se považuje smluvní vztah za ukončený a objednatel má právo na vrácení poměrné části zaplacené zálohy, snížené o storno poplatek v závislosti na termínu zrušení rezervace.

30 dní a více před nástupemstorno poplatek 0 % z ceny pobytu
29 až 15 dní před nástupemstorno poplatek 50 % z ceny pobytu
14 a méně dní před nástupemstorno poplatek  100 % z ceny pobytu

Zálohová platba za rezervaci snížená o storno poplatek bude objednateli vrácena na účet do 10 pracovních dní. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo hotelu odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou.